Category: напитки

Category was added automatically. Read all entries about "напитки".

Vpravo

Об арбуне и внимании

Лента пестрит сообщениями о том, что армянский коньяк переименовывают в Арбун.
Самая свободная радиостанция вывесила даже голосование.
Самый кайф всего этого базара в том, что все повелись на непонятно кем и как распространенную инфу.
В постановлении правительства сказано, что Арбуном должен называться коньякоподобный продукт, произведенный в Армении из ИМПОРТИРОВАННОГО СПИРТА.
Смысл - в том, чтобы армянским коньяком называлось то, что производится в Армении.

Спите спокойно камрады - армянский коньяк в безопасности!

UPD http://www.gov.am/files/meetings/2010/5220.pdf
Նշված օրենքի պահանջով հայկական կոնյակը (հայկական բրենդին) բրենդիից տարբերելու և սպառողներին թյուրիմացության մեջ չգցելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը պետք է բրենդիի համար սահմանի առանձին ապրանքային անվանում։ Որպես այդպիսին առաջարկվում է «Արբուն»-ը։